mgr inż. arch. Tomasz Walaszczyk

upr. proj. nr MA/079/14

tel. 48-694-853-101

tomasz.walaszczyk@p-w-a.pl

mgr inż. arch. Bartłomiej Pyrzyk

upr. proj. nr MPOIA/030/2013

tel. 48-607-077-750

bartlomiej.pyrzyk@p-w-a.pl

DOŚWIADCZENIE ZDOBYTE W WARSZAWSKICH ORAZ KRAKOWSKICH BIURACH PROJEKTOWYCH, POZWOLIŁO NAM POZNAĆ CAŁOŚCIOWO PROCES ZWIĄZANY Z ZAMIERZENIEM BUDOWLANYM, SPECYFIKĘ BRANŻY ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ ORAZ ZDOBYĆ WIEDZĘ NIEZBĘDNĄ DO PRZEPROWADZENIA PROCESU INWESTYCYJNEGO OD WSTĘPNEJ ANALIZY DO KOŃCOWYCH ODBIORÓW. SKUTECZNA PRACA NA STANOWISKACH ARCHITEKTÓW PROWADZĄCYCH ORAZ ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NA ETAPIE ICH REALIZACJI POZWOLIŁO NAM NAUCZYĆ SIĘ ŚWIADOMEGO PLANOWANIA Z MYŚLĄ O REALIZACJI WYZNACZONEGO PRZEZ KLIENTA CELU. JAKO PROJEKTANCI ZDOBYLIŚMY DOŚWIADCZENIA PRZY REALIZACJI BUDYNKÓW BIUROWYCH, HOTELOWYCH, USŁUGOWYCH ORAZ OBIEKTACH MIESZKANIOWYCH WIELORODZINNYCH. UDZIAŁ W KONKURSACH ARCHITEKTONICZNYCH JAK RÓWNIEŻ STWORZENIE KATALOGU DOMÓW JEDNORODZINNYCH PROSTYDOM.PL, POZWOLIŁO NAM ZDEFINIOWAĆ WŁASNY STYL ARCHITEKTONICZNY, KTÓRY JAKO PRACOWANIA CHCIELIBYŚMY DOPRACOWYWAĆ W POSZANOWANIU WYMAGAŃ NASZYCH KLIENTÓW.